Kilka słów o podatku Belki.

Od jakiego dochodu płaci się podatek Belki?

Z lokatami bankowymi ściśle związane jest pojęcie podatku Belki. Podatek Belki jest podatkiem od dochodów kapitałowych. Wszystkie informacje odnośnie tego podatku określone zostały w artykule 30a Ustawy i podatku dochodowych. Podatek ten wynosi 19% i naliczany jest on od dochodów. Takimi dochodami jest między innymi dochód z odsetek od pożyczek, innych odsetek i dyskonta papierów wartościowych, a także naliczany jest od przychodów ze środków pieniężnych jakie udało nam się zgromadzić na rachunkach bankowych, albo też w postaci innej formy oszczędzania. Podatek Belki naliczany jest również od dochodów z dywidend i innych przychodów jakie pochodzą z udziałów w zyskach prywatnych osób. Podatek naliczony nam zostanie również w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, a także od kwot jakie otrzymamy po śmierci osoby, która jest członkiem OFE. Spadkobierca takiej osoby będzie musiał zapłacić podatek Belki od uzyskanego dochodu. Jeżeli jesteśmy członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego i ma miejsce osiągnięcie dochodu z tego tytułu również będziemy zmuszeni do zapłacenia podatku. Taki podatek przyjdzie nam zapłacić również z tytułu zbycia akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny, a także od kwot jakie jednorazowo są wypacane z OFE. Jeżeli mamy dochód na indywidualnym koncie emerytalnych i chcemy, aby środki zostały nam zwrócone również zostanie od tego naliczony podatek Belki.

 
lolek - 21 04 17 - 11:12 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,

Podział kart bankowych.

Sposoby podziału kart bankowych.

Karty bankowe można podzielić ze względu na zasięg ich funkcjonowania. W tym przypadku wyróżniamy karty lokalne i karty międzynarodowe. Karta lokalna jest kartą dzięki której można wykonywać transakcje na terytorium kraju tylko i wyłącznie w kraju, w którym znajduje się siedziba wydawcy takiej karty. Karta międzynarodowa natomiast jest karta jakiej można używać nie tylko w kraju, w którym mieści się siedziba wydawcy karty, ale też poza granicami kraju. Takimi kartami międzynarodowymi jest między innymi karta Visa, czy też karta MasterCard. Obje cieszą się sporą popularnością wśród klientów.

 
lolek - 20 03 17 - 12:13 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , ,

Na jaki tak właściwie kredyt należy się zdecydować - gotówkowy czy samochody?

Wiele osób może mieć marzenie o tym, aby być w posiadaniu bezawaryjnego samochodu prosto z salonu. Jednak w wielu przypadkach może brakować pieniędzy na taką inwestycje. Właśnie z tego powodu należy wykorzystać ofertę banku, która tak w zasadzie jest w stanie zaproponować różne rodzaje kredytów na samochód. Dotyczy to w głównej mierze typu zabezpieczenia, jak i również bez zabezpieczenia. Warto się dowiedzieć kluczowych informacji dotyczących tych rozwiązań.

 
lolek - 17 02 17 - 10:55 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , ,