Rodzaje rat kredytu gotówkowego

Każdy rodzaj kredytu wiąże się z obowiązkiem spłacania go w wyznaczonych umowie ratach przez określony termin. Raty są to comiesięczne koszty wynikające z pobrania kredytu i powinny być spłacane regularnie. Rodzaj owych rat zależy od ich wartości, czyli spłacanych w danym miesiącu pieniędzy oraz z oprocentowaniem. W skład każdej raty kredytowej wchodzą raty kapitałowe, czyli spłacanie części pożyczonych pieniędzy, oraz odsetki zależne od oprocentowania, marży banku, ubezpieczenia i kosztów dodatkowych.

Przed podpisaniem umowy każdy klient powinien podjąć decyzję, jakie raty będą dla niego najlepsze i najbardziej korzystne dla jego sytuacji finansowej.

Raty stałe

W przypadku rat stałych nie zmienią one swojej wysokości przez cały okres spłacania kredytu. Wyznaczone są w harmonogramie spłat, a całość zadłużenia zostanie podzielona od razu na określoną ilość miesięcy wraz z wyznaczeniem terminu ich spłat. Raty liczone są według wzoru, aby rata zawsze była taka sama, mimo że co miesiąc różni się ona stosunkiem kapitału do odsetek.

Z początku spłaca się więcej odsetek, więc sam pożyczony kapitał zostaje pomniejszony tylko niewiele. Później, wraz z dalszym spłacaniem kredytu, zmienia się stosunek raty kapitałowej i odsetek. Wtedy odsetki są już znacznie niższe, a spłacany jest przede wszystkim kapitał, czyli pożyczone środki.

W przypadku rat stałych płaci się więcej odsetek niż przy ratach malejących, ponieważ zadłużenie spłaca się później. Kapitał jest więc oprocentowany znacznie dłużej niż w racie malejącej.

Raty takie łatwiej spłacać, jeśli wybierze się w koncie internetowym zlecenie stałe, ponieważ co miesiąc spłaca się dokładnie taką samą kwotę. Kredyt z ratami stałymi jest też o wiele bardziej dostępny i łatwiejszy do wzięcia przez kredytobiorców. Zdolność kredytowa jest bowiem określana na podstawie pierwszej raty, a ta w przypadku raty stałej jest o wiele mniejsza niż raty malejącej.

Aby obliczyć odsetki dla kredytu rocznego należy kwotę podzielić przez 12. Potem klient powinien sprawdzić nominalne oprocentowanie roczne i również podzielić je na 12. Dla oprocentowania rocznego 6% uzyskamy miesięczny odsetek 0,5%. Mnożymy przez siebie te dwie liczby, aby uzyskać wartość raty.

Raty malejące

W danych ratach wysokość odsetek również ulega zmianie wraz z dalszym spłacaniem kredytu. Tym razem jednak od razu spłaca się kapitał, a odsetki stanowią procent od tej raty kapitału. Wraz z każdym kolejnym miesiącem odsetki są coraz niższe, ponieważ zmniejsza się sam kapitał, który należy spłacić. Jednocześnie wartość spłacanego kapitału jest niezmienna przez cały okres umowy. Niezależnie więc ile pozostało pożyczki, zawsze będzie to taka sama kwota jak na początku. Zmienia się jedynie odsetek, który już jest zależny od pozostałej kwoty.

W przypadku rat malejących w pierwszych miesiącach są one najwyższe, dużo wyższe niż w ratach stałych i trzeba się liczyć z dużym obciążeniem. Od początku jednak spłaca się kwotę pożyczki, a jej zmniejszanie wpływa na wysokość odsetek.

Spłata przed i po terminie

Niezależnie od wybranego sposobu spłaty, kredyt można spłacić wcześniej poprzez zwiększenie kapitału w racie. W efekcie następna rata może być zmniejszona lub okres spłaty kredytu skrócony. Wszystko zależy od umowy i wybranego rodzaju rat. Przy wyjątkowo dużej kwocie, wcześniejsza spłata może się wiązać z dodatkowymi kosztami.

Tak samo kara za opóźnienia w spłaceniu rat będą dodatkowe odsetki, a w końcu nawet upomnienie lub sprawa sądowa i windykacja.

 
lolek | 01 12 15 - 10:31 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , ,