Strategia zarządzania ryzykiem w inwestycjach

Warto zaznaczyć, że ludzie rozumiejący potencjał budowania inwestycji zmierzają cały czas do optymalizacji ryzyka. Nikt bowiem nie chce tracić nadwyżki kapitałowej, którą budował z dużym trudem. Strategia zarządzania ryzykiem to bardzo interesujące pojęcie, zmierzające w długim terminie do zaspokojenia najważniejszych potrzeb inwestycyjnych. W artykule poznasz szerzej nowoczesne spojrzenie na strategię zarządzania ryzykiem i będziesz potrafił manipulować różnymi instrumentami rynku finansowego, bez narażania się na negatywne konsekwencje.

Efektywne rozłożenie kapitału między różne instrumenty inwestycyjne

Założymy, że posiadasz sto procent kapitału i posiadasz umiarkowane podejście do ryzyka. To oznacza pragnienie pomnażania pieniędzy w bardziej niepewny sposób, przy osiągnięciu większych stóp zwrotu w przyszłości. Kiedy inwestujesz warto zrozumieć element straty i się z nią po prostu pogodzić. Wtedy będziesz wiedział, ile pieniędzy przeznaczyć na inwestycje, a ile na klasyczne lokaty bankowe. Akurat lokata w banku to instrument typowo oszczędnościowy, nie generujący ryzyka długoterminowego. Porównywarki lokat dają ci natomiast możliwość manipulacji ich oprocentowaniem i przesuwaniem kapitału między różne banki, oferujące najlepsze warunki finansowe.

Jak inwestować i oszczędzać jednocześnie?

Najlepiej, abyś zakładał lokaty bankowe na większe kwoty, ponieważ wtedy trafiasz do grupy prestiżowych klientów instytucji finansowej. Negocjujesz kurs, otrzymujesz opiekę indywidualną, itp. Zaleca się, aby zysków z lokat nie konsumować po ich powstaniu, ale wykorzystać ideę procentów składanych. Odsetki z odsetek to największa potęga ekonomiczna, dostępna także dla przeciętnego zjadacza chleba. Z czym najlepiej połączyć lokaty bankowe? Z dość bezpiecznymi obligacjami korporacyjnymi notowanymi na Catalyst, z pożyczkami społecznościowymi, albo akcjami, w których występuje coroczna dywidenda. Wtedy mimo wahań kursów spółek masz co roku mniej więcej pełny zysk i w ogóle nie ruszasz kapitału.

Oszczędzanie plus inwestowanie to najlepszy sposób zarobkowania w długim terminie

Pamiętaj, że oszczędności lubią spokój. Im dłuższa lokata bankowa, tym większa szansa negocjowania jej interesujących stawek. Zarządzanie ryzykiem polega głównie na ochronie bieżącej płynności. Nie możesz się znaleźć w sytuacji, gdy będziesz musiał zerwać lokatę, aby pokryć zobowiązania krótkoterminowe. W krajowych warunkach już nie możesz zerwać założonej lokaty bankowej w dowolnym terminie, bez utraty odsetek. Po wejściu podatku od zysków kapitałowych ta sytuacja uległa zmianie na niekorzyść osób inwestujących. Lokata to pewna szansa zarobienia minimalnego poziomu pieniędzy. Nie zostawaj tylko przy lokatach, ale szukaj cały czas możliwości powiększenia portfela inwestycyjnego. Wyjdziesz na takich działaniach znacznie korzystniej długoterminowo. Czy zgadzasz się z przedstawionymi w artykule założeniami?

 
lolek | 12 01 16 - 14:15 | | Domyślne