Kilka słów o podatku Belki.

Od jakiego dochodu płaci się podatek Belki?

Z lokatami bankowymi ściśle związane jest pojęcie podatku Belki. Podatek Belki jest podatkiem od dochodów kapitałowych. Wszystkie informacje odnośnie tego podatku określone zostały w artykule 30a Ustawy i podatku dochodowych. Podatek ten wynosi 19% i naliczany jest on od dochodów. Takimi dochodami jest między innymi dochód z odsetek od pożyczek, innych odsetek i dyskonta papierów wartościowych, a także naliczany jest od przychodów ze środków pieniężnych jakie udało nam się zgromadzić na rachunkach bankowych, albo też w postaci innej formy oszczędzania. Podatek Belki naliczany jest również od dochodów z dywidend i innych przychodów jakie pochodzą z udziałów w zyskach prywatnych osób. Podatek naliczony nam zostanie również w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, a także od kwot jakie otrzymamy po śmierci osoby, która jest członkiem OFE. Spadkobierca takiej osoby będzie musiał zapłacić podatek Belki od uzyskanego dochodu. Jeżeli jesteśmy członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego i ma miejsce osiągnięcie dochodu z tego tytułu również będziemy zmuszeni do zapłacenia podatku. Taki podatek przyjdzie nam zapłacić również z tytułu zbycia akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny, a także od kwot jakie jednorazowo są wypacane z OFE. Jeżeli mamy dochód na indywidualnym koncie emerytalnych i chcemy, aby środki zostały nam zwrócone również zostanie od tego naliczony podatek Belki.

Podatek Belki zmniejsza zyski.

Każda osoba, która chociaż raz założyła lokatę bankową zauważyła, że zawsze na koniec wypłacone odsetki są mniejsze niż wynika to z oprocentowania naszego depozytu. Dzieje się tak przez dodatkowe obciążenie jakim jest Podatek Belki. Trzeba go odprowadzać od wielu dochodów i trzeba się z niego rozliczyć przed Urzędem Skarbowym. Podatek ten jest zryczałtowanym podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Nazwa podatku pochodzi od osoby, która go stworzyła. Był nim Marek Belka, który wprowadził go w życie w 2002 roku. Niezmiennie jest on jednakowy od początku jego powstania. Każdy kto pomnaża swoje pieniądze poprzez założenie lokaty bankowej, obligacji, konta oszczędnościowego musi wiedzieć, że przyjdzie mu przekazać do państwa część zysku jaki udało mu się wypracować. Podatek przyjdzie zapłacić również inwestorom, jacy dokonują transakcji na rynku. Podatek Belki pobiera się, a następnie przekazuje fiskusowi w sytuacji, kiedy płatnik jest jednocześnie podmiotem jaki wypłaca odsetki. W momencie, kiedy zakończymy lokatę i zgłosimy się do banku, aby odebrać swoje pieniądze łącznie z odsetkami, nasz kapitał zostanie pomniejszony o wielkość podatku Belki. W przypadku osób, które grają na giełdzie mają obowiązek same rozliczyć się ze skarbówką. W takiej sytuacji maja obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej PIT 38 i złożyć ją w odpowiednim czasie do Urzędu Skarbowego.

Czy można uniknąć podatku Belki?

Przed rokiem 2012 była możliwość uniknięcia podatku Belki od zysków kapitałowych. Było to możliwe dzięki lokatom jednodniowym, w których kapitalizacja odsetek była dzienna. W takich przypadkach kwotę podatku zaokrąglano do pełnych złotówek co dawało w sytuacji, kiedy podatek był mniejszy niż 50 groszy zaokrąglić go do zera. Po tym jak ordynacja podatkowa została znowelizowana nie ma już możliwości uniknięcia podatku Belki. W tej chwili podatek zaokrągla się nie do złotówki, a do pełnych groszy. Jak widać państwo znalazło sposób, aby podatek zapłacił każdy nawet jeżeli zdecyduje się na lokatę jednodniową.

 
lolek | 21 04 17 - 11:12 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,