Czy lokaty bankowe opłacają się w strategiach inwestycyjnych?

Opłacalność lokat bankowych jest niska/umiarkowana w okresie obowiązywania niskich stóp procentowych, ale sytuacja w polityce monetarnej zmienia się wraz z rozwojem inflacji. Z tego powodu lokaty bankowe powinny trafić do długoterminowej strategii inwestycyjnej, ale w sposób mocno przemyślany. W jakich warunkach zatem lokata bankowa to dobre udoskonalenie budowania niezależności ekonomicznej inwestora indywidualnego? W artykule poznasz kilka kluczowych wskazówek związanych ze zwiększaniem użyteczności popularnego narzędzia oszczędnościowego.

Zarządzanie długoterminową strategią inwestycyjną

Większość strategii inwestycyjnych zakłada łączenie bardzo ryzykownych narzędzi z bezpiecznymi, czyli głównie lokatami bankowymi. To bardzo dobre podejście, ponieważ część zysku zabezpieczasz na lokacie, a jednocześnie masz szansę na uzyskanie niestandardowych, bardzo wysokich stóp zwrotu. Warto uważać na instrumenty pochodne, w których występuje dźwignia finansowa. Przez dźwignię finansową możesz naturalnie zarobić znacznie więcej niż wynosi twój początkowy depozyt zabezpieczający, ale w razie drobnego wahania w złym kierunku tracisz nie tylko depozyt, ale też środki dodatkowe. Niektórzy inwestorzy na instrumentach pochodnych tracą praktycznie cały majątek rodzinny, dlatego podejście do ryzyka należy zrównoważyć, zoptymalizować po sytuację życiową, ekonomiczną. Najlepsze połączenie to papiery wartościowe na czele z akcjami dużych spółek z indeksu WIG 30 i wyszukiwanie akcji spółek dywidendowych. Dywidenda to zysk pochodzący bezpośrednio z przedsiębiorstwa, w którym utrzymujesz akcje. Akcje spółek dywidendowych i lokaty bankowe gwarantują stabilne przyrosty portfela inwestycyjnego bez większego ryzyka. Oczywiście musisz inwestować zgodnie z cyklem koniunkturalnym. Zaleca się podejmowanie dużych decyzji inwestycyjnych w okresie kryzysu finansowego, natomiast sprzedaż papierów wartościowych w okresie dynamicznej hossy. W ten sposób wykorzystujesz idealnie potencjał cyklu koniunkturalnego.

Jak zwiększyć użyteczność lokaty bankowej?

Lokata bankowa zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo, natomiast niewielkie zyski w porównaniu do innych instrumentów rynku kapitałowego. Wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego najlepiej odkładać coraz więcej środków na bezpieczne lokaty, ponieważ to wskazuje na maksymalną odpowiedzialność i komfort wydawania już wypracowanych zysków. Użyteczność lokat bankowych zwiększa wyraźnie progresja, czyli akumulacja zysków i dodawanie dodatkowych oszczędności, a nie konsumpcja. Poza tym skup się na monitorowaniu warunków polityki monetarnej. Przy niskich stopach procentowych lokata bankowa opłaca się minimalnie, natomiast przy wysokich stopach procentowych sytuacja odwraca się na korzyść inwestora indywidualnego.

Nie rezygnuj z lokaty bankowej w długoterminowej strategii inwestycyjnej

Lokata bankowa służy przede wszystkim do zabezpieczenia już wypracowanego kapitału, a także do ochrony portfela inwestycyjnego przed zgubnymi skutkami inflacji. Lokata bankowa jest zyskowna, np. w ramach cyklicznej promocji. Z tego powodu monitorowanie ofert różnych banków detalicznych jest bardzo wskazaną praktyką, która zwiększa potencjał kapitału. Z lokaty bankowej nie warto rezygnować, ponieważ gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie daje dobrą ochronę przed inflacją. Dzięki temu inwestor może spokojnie wybrać kolejny obszar do alokacji pieniędzy. Jakie strategie inwestycyjne preferujesz i czy korzystasz ze wskazanych w artykule metod?

 
lolek | 24 05 18 - 09:34 | | Domyślne