Gdzie lokować nadwyżki finansowe?

Nie każdemu pasuje oszczędzanie na lokatach bankowych. Zaufanie do banków osłabia się przez afery ze SKOK-ami, a także mniejszymi bankami detalicznymi, które nie wywiązują się z polityki bezpieczeństwa narzuconej przez KNF i NBP. Gdzie zatem prawidłowo lokować nadwyżki finansowe?

Absolutna podstawa dla każdego inwestora indywidualnego, ponieważ lokata bankowa ochrania środki przed inflacją, a jednocześnie zapewnia minimalny zysk. Jeżeli masz niską tolerancję ryzyka lokata bankowa to jedyne sensowne rozwiązanie. Uruchamianie depozytów oszczędnościowych koreluje się z polityką monetarną, a szczególnie wysokimi stopami procentowymi (większa opłacalność). Lokata długoterminowa daje większy zysk od krótkoterminowej, ale zabiera w zamian płynność budżetu.

Akcje spółek dywidendowych to jedno z ciekawszych rozwiązań. Pomimo wahań cenowych inwestor może spodziewać się wypłaty regularnych zysków w ramach posiadanych pakietów. Dywidendy osiągają stopy zwrotu na poziomie 5- 9% rocznie praktycznie rok do roku. W przypadku wykorzystania spółek dywidendowych wypada śledzić politykę spółki dotyczącą podziałów zysków. Analitycy oceniają, że dywidendy wypłacają jedynie przedsiębiorstwa o bardzo stabilnej sytuacji ekonomicznej, co zdecydowanie ogranicza ryzyko straty.

Fundusze inwestycyjne przez wiele lat stanowiły alternatywę dla lokat bankowych, ponieważ nie wymagały żadnych umiejętności zarządzania kapitałem. Dawały jednocześnie moc wejścia w dość ryzykowne, innowacyjne branże. Racjonalne podejście to dopasowanie funduszy zamkniętych dedykowanych klientom bankowości premium.

Alternatywne źródła lokowania oszczędności to nieruchomości, w tym inwestycje na flipa (niskie koszty zakupu lokalu i wyższa sprzedaż w krótkim terminie), dzieła sztuki (wymagana znajomość artystów, trendów, specyfiki), metale szlachetne (stała wartość przez dziesięciolecia, nieco ograniczona płynność).

Zaufanie do pieniądza, a problematyka bezpiecznego oszczędzania

Pieniądz w formie papierowej (fiducjarny) bazuje wyłącznie na zaufaniu, więc oszczędzanie bez zabezpieczenia majątkowego to zawsze pewne ryzyko, pomimo zapewnień dużych instytucji. W czasach kryzysowych społeczeństwo wraca głównie do standardu złota, srebra, platyny, innych metali szlachetnych. Dywersyfikacja kapitału to najlepsza zasada lokowania nadwyżek finansowych.

 
lolek | 29 07 19 - 15:09 | | Domyślne