Kilka słów o podatku Belki.

Od jakiego dochodu płaci się podatek Belki?

Z lokatami bankowymi ściśle związane jest pojęcie podatku Belki. Podatek Belki jest podatkiem od dochodów kapitałowych. Wszystkie informacje odnośnie tego podatku określone zostały w artykule 30a Ustawy i podatku dochodowych. Podatek ten wynosi 19% i naliczany jest on od dochodów. Takimi dochodami jest między innymi dochód z odsetek od pożyczek, innych odsetek i dyskonta papierów wartościowych, a także naliczany jest od przychodów ze środków pieniężnych jakie udało nam się zgromadzić na rachunkach bankowych, albo też w postaci innej formy oszczędzania. Podatek Belki naliczany jest również od dochodów z dywidend i innych przychodów jakie pochodzą z udziałów w zyskach prywatnych osób. Podatek naliczony nam zostanie również w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, a także od kwot jakie otrzymamy po śmierci osoby, która jest członkiem OFE. Spadkobierca takiej osoby będzie musiał zapłacić podatek Belki od uzyskanego dochodu. Jeżeli jesteśmy członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego i ma miejsce osiągnięcie dochodu z tego tytułu również będziemy zmuszeni do zapłacenia podatku. Taki podatek przyjdzie nam zapłacić również z tytułu zbycia akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny, a także od kwot jakie jednorazowo są wypacane z OFE. Jeżeli mamy dochód na indywidualnym koncie emerytalnych i chcemy, aby środki zostały nam zwrócone również zostanie od tego naliczony podatek Belki.

 
lolek - 21 04 17 - 11:12 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , ,