Czy lokaty bankowe opłacają się w strategiach inwestycyjnych?

Opłacalność lokat bankowych jest niska/umiarkowana w okresie obowiązywania niskich stóp procentowych, ale sytuacja w polityce monetarnej zmienia się wraz z rozwojem inflacji. Z tego powodu lokaty bankowe powinny trafić do długoterminowej strategii inwestycyjnej, ale w sposób mocno przemyślany. W jakich warunkach zatem lokata bankowa to dobre udoskonalenie budowania niezależności ekonomicznej inwestora indywidualnego? W artykule poznasz kilka kluczowych wskazówek związanych ze zwiększaniem użyteczności popularnego narzędzia oszczędnościowego.

 
lolek - 24 05 18 - 09:34 | | Domyślne