Czym różni się kredyt gotówkowy od pożyczki gotówkowej.

Dla wielu osób nie znających usług finansowych i na co dzień nie mających z nimi do czynienia oba pojęcia wydają się tożsame. Co to jest kredyt gotówkowy a czym jest pożyczka gotówkowa?

Kredyt gotówkowy to udostępnienie przez bank określonych środków finansowych na określone potrzeby finansowe. Kredyty gotówkowe mogą być udzielane na różne potrzeby, kredyty gotówkowe mogą być przeznaczone na poszczególne potrzeby typu: kredyt gotówkowy na święta, kredyt gotówkowy na wakacje, kredyt gotówkowy na wyprawkę szkolną , lub tez mogą być przeznaczone na zupełnie dowolny cel. Jako zabezpieczanie spłaty kredytu gotówkowego bank bierze pod uwagę dochody uzyskiwane przez osoba starająca się o kredyt gotówkowy. Bank udzielając kredytu gotówkowego sprawdza dochody, wydatki i inne zobowiązania przyszłego kredytobiorcy. Kredyty mogą być udzielane tylko na podstawie oświadczenia, niekiedy mogą tez być potrzebni poręczyciele kredytu gotówkowego. Wszystko oczywiście uzależnione jest od sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o kredyt gotówkowy jak i od jego historii kredytowej. Na pewno trudniej będzie otrzymać kredyt gotówkowy komuś kto już wcześniej miewał problemy ze spłatą rat kredytowych. Banki honorują i lubią klientów, którzy swoje zobowiązania płacą regularnie i zawsze na czas.

Natomiast pożyczka gotówkowa może być udzielona przez osobę prywatna, która posiada pieniądze, jak tez przez instytucję finansową. Pożyczka gotówkowa i kredyt gotówkowy nie są takimi samymi produktami finansowymi, chociaż wielokrotnie obu terminów używa się zamiennie, nie zdając sobie sprawy z różnic pomiędzy obydwoma produktami. Umowę pożyczki mogą zawrzeć pomiędzy sobą dwie indywidualne osoby, w przypadku kredytu gotówkowego mogą to być tylko instytucje pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku pożyczek gotówkowych zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego. Pożyczki gotówkowe do kwoty pięćset złotych nie musza być sporządzane za pomocą umowy pisemnej. Umowa pożyczki może być sformułowana dowolnie zgodnie z tym co dwie osoby umawiające pomiędzy sobą ustalą. W przypadku kredytów gotówkowych wszelkie regulacje typu wysokość prowizji, wysokość oprocentowania ustalone są przez banki.

 
lolek | 07 01 15 - 08:58 | | Domyślne
Użyte znaczniki: , ,